Topografie Prahova – Ploiesti

TOPOGRAFIA ESTE O TEHNICA CE PRESUPUNE PARCURGEREA TERENULUI CU MASURATORI SPECIFICE, IN VEDEREA DETERMINARII POZITIEI ELEMENTELOR ACESTUIA, PRECUM SI A POZITIONARII PE TEREN A UNOR OBIECTIVE PROPUSE PRIN PROIECT.

TIPURI DE LUCRARI TOPOGRAFICE:

• Planuri de situatie, necesare proiectarii investitiilor (constructii civile si industriale, drumuri, poduri, amenajari terenuri, etc), cotate sau cu curbe de nivel

• Profile transversale si longitudinale

• Studii topografice, etc.

• Trasari axe constructii, drumuri, tunele, aductiuni, retele edilitare

• Trasari limite de proprietate

• Relevee

• Urmarirea Comportarii Constructiilor in exploatare (U.C.C.), etc.

ACTE NECESARE REALIZARII PLANURILOR PE SUPORT TOPOGRAFIC (PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, SCOATEREA DIN CIRCUITUL AGRICOL):

  1. copia xerox documentatia cadastrala

  2. incheierea de intabulare (copie xerox)

  3. extras de carte funciara (max. 30 zile)

  4. copie xerox acte de identitate

Seo: Topografie, Prahova, Ploiesti, Cadastru, Cadastral, GPS, Intabulare, Preturi, Informatii, Acte, Dosar, Documente, Trasari, Planuri